పాముల నుండి రక్షణ కోసం మంత్రం

 

snakebite mantra

 

నర్మదాయై నమః ప్రాతః నర్మదాయై నమో నిశి. నమోఽస్తు నర్మదే తుభ్యం త్రాహి మాం విషసర్పతః......

నర్మదాయై నమః ప్రాతః నర్మదాయై నమో నిశి.
నమోఽస్తు నర్మదే తుభ్యం త్రాహి మాం విషసర్పతః..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |