నామత్రయ అస్త్రం - 108 సార్లు

37.3K

Comments

zuvzv

స్త్రీ ఋషులను ఏమంటారు?

స్త్రీ ఋషులను ఋషికాలు అంటారు.

భక్తి గురించి శ్రీ అరబిందో -

భక్తి అనేది బుద్ధికి సంబంధించినది కాదు, హృదయానికి సంబంధించినది; అది పరమాత్మ కోసం ఆత్మ వాంఛ

Quiz

దశరథుని రాజపురోహితుడు ఎవరు?

అచ్యుతాయ నమః . అనంతాయ నమః . గోవిందాయ నమః .....

అచ్యుతాయ నమః . అనంతాయ నమః . గోవిందాయ నమః .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |