నటులు మరియు మోడల్స్‌కు విజయాన్ని అందించే కామదేవ మంత్రం

 

kamadeva mantra

 

నమః కామదేవాయ సర్వజనప్రియాయ సర్వజనసమ్మోహనాయ జ్వల జ్వల ప్రజ్వల ప్రజ్వల సర్వజనహృదయం మమ వశం కురు కురు స్వాహా....

నమః కామదేవాయ సర్వజనప్రియాయ సర్వజనసమ్మోహనాయ జ్వల జ్వల ప్రజ్వల ప్రజ్వల సర్వజనహృదయం మమ వశం కురు కురు స్వాహా

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |