ఓం హ్రీం నమో భగవతి మహామాయే మమ సర్వపశుజనమనశ్చక్షుస్తిరస్కరణం కురు కురు హుం ఫట్ స్వాహా.....

ఓం హ్రీం నమో భగవతి మహామాయే మమ సర్వపశుజనమనశ్చక్షుస్తిరస్కరణం కురు కురు హుం ఫట్ స్వాహా.

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2449151