మీరు ఈ ఆడియోను ఇయర్‌ఫోన్‌లు/హెడ్‌ఫోన్‌లు ఉపయోగించి వినాలి. జపించాల్సిన అవసరం లేదు.

Disclaimer

ఈ ఆడియోకు సంబంధించిన ఏ ఉత్పత్తి లేదా సేవను వేదధారా అందించదు. మీరే స్వయంగా వినండి మరియు ప్రార్థించండి.

భస్మాయుధాయ విద్మహే శూలహస్తాయ ధీమహి తన్నో జ్వరః ప్రచోదయాత్....

భస్మాయుధాయ విద్మహే శూలహస్తాయ ధీమహి తన్నో జ్వరః ప్రచోదయాత్

Audios

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2656032