జ్ఞానం మరియు విజయం కోసం శ్రీవిద్యా దేవి మరియు కృష్ణ మంత్రం

శ్రీం హ్రీం క్లీం కఏఈలహ్రీం కృష్ణాయ హసకహలహ్రీం గోవిందాయ సకలహ్రీం గోపీజనవల్లభాయ కఏఈలహ్రీం హసకహలహ్రీం సకలహ్రీం స్వాహా....

శ్రీం హ్రీం క్లీం కఏఈలహ్రీం కృష్ణాయ హసకహలహ్రీం గోవిందాయ సకలహ్రీం గోపీజనవల్లభాయ కఏఈలహ్రీం హసకహలహ్రీం సకలహ్రీం స్వాహా

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |