జ్ఞానం కోసం అన్నపూర్ణా దేవి మంత్రం

అన్నపూర్ణే సదా పూర్ణే శంకరప్రాణవల్ల్భే . జ్ఞానవైరాగ్యసిద్ధ్యర్థం భిక్షాం దేహి చ పార్వతి ......

అన్నపూర్ణే సదా పూర్ణే శంకరప్రాణవల్ల్భే .
జ్ఞానవైరాగ్యసిద్ధ్యర్థం భిక్షాం దేహి చ పార్వతి ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |