చీకటి శక్తుల నుండి విముక్తి కోసం ప్రత్యంగిర మంత్రం

వినడం యొక్క ప్రయోజనం - చేతబడి నుండి రక్షణ

74.8K
4.7K

Comments

zicax
అమ్మ మాకు నీ అనుగ్రహం కావలి...... నీ బిడ్డలు ఐన మమ్మల్ని నువ్వు ఏ కాపాడు.... నీ సేవా భాగ్యం నాకూ కూడా కల్పించు అమ్మా...... 🙏🙏 -S Govind

ఓం మాకుటుంబాన్ని రక్షించు తల్లి దేవి🙏 -shekhar reddy

అమ్మ మా కుటుంబం ను రక్షంచు ఈ సమస్య లు నుంచి బయట కూ తీసికొని రా తల్లీ నీవ్వు మాకు దిక్కు 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -J Prabhakar

Ohm pratyangira matha pahimam pahimam raksha raksha neeve dikku talli -N Bhavani

ఈ మంత్రం విన్న తర్వాత చాలా శక్తివంతంగా అనిపించింది, జై భద్రకాళి ప్రత్యంగిరా.🙏 -Nirmala

Read more comments

అకూపార

అకూపార అనేది హిమాలయాలలోని ఒక సరస్సులో నివసించే తాబేలు పేరు. రాజర్షి ఇంద్రద్యుమ్నుడు భూలోకంలో సత్కార్యాల ద్వారా సంపాదించిన పుణ్యం స్పష్టంగా అయిపోయిన తరువాత స్వర్గలోకం నుండి పడిపోయాడు. ఆయన చేసిన మంచి పనులు భూమిపై స్మరించుకున్నంత కాలం మాత్రమే స్వర్గలోకంలో ఉండగలరని చెప్పారు. ఇంద్రద్యుమ్నుడు చిరంజీవి ఋషి మార్కండేయుడి దగ్గరకు వెళ్లి ఆయనను గుర్తు పట్టలేదా అని అడిగాడు. ఋషి చేయలేదు అన్నప్పుడు వారిద్దరూ ఋషి కంటే పెద్దదైన గుడ్లగూబ మరియు క్రేన్ వద్దకు వెళ్లారు. వాళ్ళు కూడా అతన్ని గుర్తుపట్టలేదన్నారు. చివరకు సరస్సులో నివసించిన అకుపార అనే తాబేలు ఇంద్రద్యుమ్నుని 1000 యాగాలు చేసిన గొప్ప రాజుగా గుర్తుచేసుకుంది. తాను నివసించిన సరస్సు కూడా రాజు దానంగా ఇచ్చిన గోవుల పాదముద్రలతో ఏర్పడిందని అకూపార చెప్పాడు. ద్రద్యుమ్నుడిని భూమిపై ఇంకా స్మరించుకునబడ్డాడు కాబట్టి, అతను స్వర్గానికి తిరిగి వెళ్ళడం జరిగింది.

మరణం యొక్క సృష్టి

సృష్టించే సమయంలో, బ్రహ్మ ఈ ప్రపంచం త్వరలోనే జీవచేతులతో నిండిపోతుందని ఊహించలేదు. బ్రహ్మ ప్రపంచ పరిస్థితిని చూసి ఆందోళన చెందాడు మరియు అన్ని వస్తువులను దహనం చేయడానికి అగ్నిని పంపాడు. భగవాన్ శివుడు జోక్యం చేసుకొని జనాభాను నియంత్రించడానికి ఒక వ్యవస్థతో కూడిన మార్గాన్ని సూచించాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ ఆ విధానాన్ని అమలు చేయడానికి మరణాన్ని మరియు మరణదేవతను సృష్టించాడు

Quiz

సముద్రపు అగ్ని పేరు ఏమిటి?

ఓం నమః కృష్ణవాససే శతసహస్రకోటిసింహాసనే సహస్రవదనే అష్టాదశభుజే మహాబలే మహాబలపరాక్రమే అజితే అపరాజితే దేవి మహాప్రత్యంగిరే ప్రత్యంగిరసే అన్యపరకర్మవిధ్వంసిని పరమంత్రోచ్చాటిని పరమంత్రోత్సాదిని సర్వభూతగమిని ఖేం సౌం ప్రేం హ్....

ఓం నమః కృష్ణవాససే శతసహస్రకోటిసింహాసనే సహస్రవదనే అష్టాదశభుజే మహాబలే మహాబలపరాక్రమే అజితే అపరాజితే దేవి మహాప్రత్యంగిరే ప్రత్యంగిరసే అన్యపరకర్మవిధ్వంసిని పరమంత్రోచ్చాటిని పరమంత్రోత్సాదిని సర్వభూతగమిని ఖేం సౌం ప్రేం హ్రీం క్రోం మాం సర్వోపద్రవేభ్యః సర్వాపద్భ్యో రక్ష రక్ష హ్రాం హ్రీం క్ష్రీం క్రోం సర్వదేవానాం ముఖం స్తంభయ స్తంభయ సర్వవిఘ్నం ఛింధి ఛింధి సర్వదుష్టాన్ భక్షయ భక్షయ వక్త్రాలయజ్వాలాజిహ్వే కరాలవదనే సర్వయంత్రాణి స్ఫోటయ స్ఫోటయ శృంఖలాన్ త్రోటయ త్రోటయ ప్రత్యసురసముద్రాన్ విద్రావయ విద్రావయ సౌం రౌద్రమూర్తే మహాప్రత్యంగిరే మహావిద్యే శాంతిం కురు కురు మమ శత్రూన్ భక్షయ భక్షయ ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం జంభే జంభే మోహే మోహే స్తంభే స్తంభే ఓం హ్రీం హుం ఫట్ ప్రత్యంగిరసే స్వాహా .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |