చదువులో విజయం కోసం కృష్ణ మంత్రం

కృష్ణ కృష్ణ మహాకృష్ణ సర్వజ్ఞ త్వం ప్రసీద మే . రమారమణ విశ్వేశ విద్యామాశు ప్రయచ్ఛ మే ......

కృష్ణ కృష్ణ మహాకృష్ణ సర్వజ్ఞ త్వం ప్రసీద మే .
రమారమణ విశ్వేశ విద్యామాశు ప్రయచ్ఛ మే ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |