చదువులో విజయం కోసం బాలా దేవి మరియు శ్రీ కృష్ణ మంత్రం కలిపి

50.0K

Comments

iuy65
🙏🙏 -Krishnaraju, Chennai

🙏🙏 -User_seab30

మహా మృత్యుంజయ మంత్రం -Tirumalareddy Siva Rama Krishna Reddy

ఈ మంత్రం వినడం మంచిది 😊😊 -prakash reddy

సమర్థవంతమైన మంత్రం ❤️❤️❤️❤️ -K Thimmaraju

Read more comments

స్త్రీ ఋషులను ఏమంటారు?

స్త్రీ ఋషులను ఋషికాలు అంటారు.

భీష్మాచార్య ఎవరి అవతారం?

భీష్మాచార్య అష్ట - వసువులు లో ఒకరి అవతారం

Quiz

సూర్యుని రథసారథి ఎవరు?

ఓం ఐం క్లీం కృష్ణాయ హ్రీం గోవిందాయ శ్రీం గోపీజనవల్లభాయ స్వాహా సౌః....

ఓం ఐం క్లీం కృష్ణాయ హ్రీం గోవిందాయ శ్రీం గోపీజనవల్లభాయ స్వాహా సౌః

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |