కల్ప వృక్ష ఆశీర్వాదం కోసం మంత్రం

నమస్తే కలపవృక్షాయ చింతితార్థప్రదాయ చ . విశ్వంభరాయ దేవాయ నమస్తే విశ్వమూర్తయే ......

నమస్తే కలపవృక్షాయ చింతితార్థప్రదాయ చ .
విశ్వంభరాయ దేవాయ నమస్తే విశ్వమూర్తయే ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |