ఎవరైనా మిమ్మల్ని ప్రేమించేలా చేసే మంత్రం

వాసుదేవాయ విద్మహే రాధాప్రియాయ ధీమహి తన్నః కృష్ణః ప్రచోదయాత్....

వాసుదేవాయ విద్మహే రాధాప్రియాయ ధీమహి తన్నః కృష్ణః ప్రచోదయాత్

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |