ఏదైనా దొంగిలించబడిందా? - కార్త్తవీర్య అర్జున మంత్రం

కార్తవీర్యార్జునో నామ రాజా బాహుసహస్రవాన్. అస్య సంస్మరణాదేవ హృతం నష్టం చ లభ్యతే......

కార్తవీర్యార్జునో నామ రాజా బాహుసహస్రవాన్. అస్య సంస్మరణాదేవ హృతం నష్టం చ లభ్యతే..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |