ఏకశ్లోకీ భాగవతం

ఆదౌ దేవకిదేవిగర్భజననం గోపీగృహే వర్ధనం
మాయాపూతనజీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్ధారణం।
కంసచ్ఛేదనకౌరవాదిహననం కుంతీసుతాపాలనం
చైతద్భాగవతం పురాణకథితం శ్రీకృష్ణలీలామృతం।।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |