ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం కోసం దుర్గా మంత్రం

43.0K
1.0K

Comments

8vx4f

ఋషి మరియు ముని మధ్య తేడా ఏమిటి?

ఋషి అంటే కొంత శాశ్వతమైన జ్ఞానం వెల్లడి చేయబడిన వ్యక్తి. అతని ద్వారా, ఈ జ్ఞానం మంత్రం రూపంలో వ్యక్తమవుతుంది. ముని అంటే జ్ఞాని, తెలివైనవాడు మరియు లోతైన ఆలోచనా సామర్థ్యం ఉన్నవాడు. మునిలకు కూడా తాము చెప్పేదానిపై నియంత్రణ ఉంటుంది.

స్త్రీ ఋషులను ఏమంటారు?

స్త్రీ ఋషులను ఋషికాలు అంటారు.

Quiz

షట్చక్రాలలో గణపతి స్థానం ఏది?

ఓం ఐం క్రౌం నమః దుర్గాం దేవీం శరణమహం ప్రపద్యే....

ఓం ఐం క్రౌం నమః దుర్గాం దేవీం శరణమహం ప్రపద్యే

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |