ఆహార సంబంధిత వ్యాపారంలో విజయం కోసం మంత్రం

అన్నవానన్నాదో భవతి. మహాన్ భవతి ప్రజయా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేన. మహాన్ కీర్త్యా......

అన్నవానన్నాదో భవతి. మహాన్ భవతి ప్రజయా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేన. మహాన్ కీర్త్యా..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |