ఆహార సంబంధిత వ్యాపారంలో విజయం కోసం మంత్రం

18.1K

Comments

ibieh
వేదాదార మంత్రాలు నా రోజువారీ శక్తి మూలం. ధన్యవాదాలు. 🌸 -సాయికుమార్

ఈ మంత్రం నా ఆత్మను ప్రబలంగా చేయింది. -సుప్రియా

ప్రతిరోజూ ఈ మంత్రం వినడం నాకు శాంతి కలిగిస్తుంది. 🙏 🙏 - శ్రీదేవి

మంచి మంత్రం..ధన్యవాదాలు 😌😌😌😌😌😌😌 -medha rao

మీ మంత్రాలు నా జీవితంలో ఒక భాగమయ్యాయి. -చందనపల్లి శివప్రసాద్

Read more comments

శ్రీమద్భాగవతం రచయిత ఎవరు?

వ్యాస మహర్షి శ్రీమద్భాగవతం రచయిత. ఆయనను వేదవ్యాసుడు అని కూడా అంటారు.

భీష్మాచార్య ఎవరి అవతారం?

భీష్మాచార్య అష్ట - వసువులు లో ఒకరి అవతారం

Quiz

మహాభారతాన్ని అసలు ఏమని పిలిచేవారు?

అన్నవానన్నాదో భవతి. మహాన్ భవతి ప్రజయా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేన. మహాన్ కీర్త్యా......

అన్నవానన్నాదో భవతి. మహాన్ భవతి ప్రజయా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేన. మహాన్ కీర్త్యా..

Mantras

Mantras

మంత్రాలు

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |