ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వానికి మంత్రం

 

Mantra

 

 

గోపాలాయ విద్మహే గోపీజనవల్లభాయ ధీమహి తన్నో బాలకృష్ణః ప్రచోదయాత్....

గోపాలాయ విద్మహే గోపీజనవల్లభాయ ధీమహి తన్నో బాలకృష్ణః ప్రచోదయాత్

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |