అనుగ్రహం కోసం నవగ్రహ మంత్రాలు

ఓం సూర్యాయ నమః ఓం సోమాయ నమః ఓం అంగారకాయ నమః ఓం బుధాయ నమః ఓం బృహస్పతయే నమః ఓం శుక్రాయ నమః ఓం శనైశ్చరాయ నమః ఓం రాహవే నమః ఓం కేతవే నమః....

ఓం సూర్యాయ నమః ఓం సోమాయ నమః ఓం అంగారకాయ నమః ఓం బుధాయ నమః ఓం బృహస్పతయే నమః ఓం శుక్రాయ నమః ఓం శనైశ్చరాయ నమః ఓం రాహవే నమః ఓం కేతవే నమః

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |