అధికారం మరియు స్థానం కోసం మంత్రం

76.2K
1.3K

Comments

sfdxp
మంచి మంత్రం, దాని శక్తిని అనుభూతి చెందుతున్నాను! ✨ -రమేష్

చాలా శక్తివంతమైన మంత్రం, ఇది లోతుగా ప్రతిధ్వనిస్తుంది. 🔥 -రత్నాకర్

ఈ మంత్రం సానుకూలతను ఇస్తుంది, ధన్యవాదాలు. 🙏🙏🙏 -మేడికొండూరు సరోజా

అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

🕉️ మీ మంత్రాలు నా మనసుకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తాయి. -వాణి

Read more comments

భీష్మాచార్య ఎవరి అవతారం?

భీష్మాచార్య అష్ట - వసువులు లో ఒకరి అవతారం

రహస్యమైన సుదర్శన చక్రం

విష్ణువు యొక్క దివ్య డిస్కస్ అయిన సుదర్శన చక్రంలో వెయ్యి చువ్వలు ఉన్నాయని చెబుతారు. ఇది మనస్సు యొక్క వేగంతో పనిచేసే మరియు దాని మార్గంలో ఏదైనా నాశనం చేసే శక్తివంతమైన ఆయుధంగా నమ్ముతారు. ఇది తన స్వంత స్పృహ కలిగి ఉందని మరియు విష్ణువుకు మాత్రమే కట్టుబడి ఉంటుందని కూడా చెప్పబడింది.

Quiz

ధృతరాష్ట్రుని తల్లి ఎవరు?

పురుహూతాయ విద్మహే దేవరాజాయ ధీమహి తన్నః శక్రః ప్రచోదయాత్....

పురుహూతాయ విద్మహే దేవరాజాయ ధీమహి తన్నః శక్రః ప్రచోదయాత్

Mantras

Mantras

మంత్రాలు

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |