శ్రీరామ మంత్రం - మీ విజయం మరియు శ్రేయస్సుకు మార్గం

సమృద్ధిగా దీవెనలు పొందుతూ ఈ శ్రీరామ మంత్రంతో విజయం మరియు శ్రేయస్సును ఆహ్వానించండి.

40.2K
4.3K

Comments

fvs4u

స్త్రీ ఋషులను ఏమంటారు?

స్త్రీ ఋషులను ఋషికాలు అంటారు.

వ్యాసుడు వేదాన్ని నాలుగు భాగాలుగా ఎందుకు విభజించాడు?

1.నేర్చుకునే సౌలభ్యం కోసం. 2.యజ్ఞాలలో వాటి అన్వయం ఆధారంగా వేదం విభజించబడింది మరియు సంకలనం చేయబడింది. వేదవ్యాసుడు యజ్ఞాలు చేయడంలో ఉపయోగపడే వేదాలలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే విభజించి సంగ్రహించాడని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. దీనిని యజ్ఞమాత్రికవేదం అంటారు.

Quiz

సముద్రపు అగ్ని పేరు ఏమిటి?

ఓం హ్రీం శ్రీం ద్రాం. దాశరథాయ సీతావల్లభాయ త్రైలోక్యనాథాయ నమః.....

ఓం హ్రీం శ్రీం ద్రాం. దాశరథాయ సీతావల్లభాయ త్రైలోక్యనాథాయ నమః.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |