வெற்றிக்கு விநாயக மந்திரம்

30.4K
1.1K

Comments

zpdaw

பிரம்மவாதினி மற்றும் ரிஷிகா இருவரும் ஒன்றா?

பிரம்மவாதி என்பவர் வேதத்தின் முழு பொருளும் பற்றிப் பேசக் கூடியவர் ஆவார். பிரம்மவாதினி பெண் அறிஞர் ஆவார். இவர்கள் பிரம்மவாதியின் பெண்பால் ஆகும். ரிஷி என்பவர் மந்திரங்களை உபதேசிப்பவர் ஆவார். ரிஷிகா என்பவர் மந்திரங்களை உபதேசிக்கும் பெண்கள் ஆவார். அனைத்து ரிஷிகாகளும் பிரம்மவாதினி ஆவார்கள், ஆனால் பிரம்ம வாதினி அனைவரும் ரிஷிகா அல்ல.

பக்தி பற்றி ஸ்ரீ அரவிந்தர் -

பக்தி என்பது புத்தியின் விஷயம் அல்ல, இதயம்; அது தெய்வீகத்திற்கான ஆன்மாவின் ஏக்கம்

Quiz

கடந்த பிறப்பில் ராவணனின் பெயர் என்ன?

ௐ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ க³ணேஶாய ப்³ரஹ்மரூபாய சாரவே ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதே³ஶாய விக்⁴னேஶாய நமோ நம꞉....

ௐ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ க³ணேஶாய ப்³ரஹ்மரூபாய சாரவே ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதே³ஶாய விக்⁴னேஶாய நமோ நம꞉

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |