விவாதங்கள் மற்றும் வாக்குவாதங்களில் வெற்றி பெற மந்திரம்

வாதங்கள் மற்றும் விவாதங்களில் வெற்றி பெற இந்த மந்திரத்தை கேளுங்கள்

Knowledge Bank

வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் யார்?

முனிவர் பராசரர் மற்றும் சத்யவதி வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் ஆவார்.

ராஜசூய யாகம் மற்றும் வாஜபேய​ யாகம்

ஒரு க்ஷத்திரியன் ராஜசூய யாகத்தைச் செய்து அரசராகிறார், மற்றும் ஒரு அரசர் வாஜபேய​ யாகத்தைச் செய்து சக்கரவர்த்தியாகிறார்.

Quiz

அஞ்ஜனா தேவியின் கணவன் யார்?

ஐம் ஓஷ்டா²பிதா⁴னா நகுலீ க்லீம் த³ந்தை꞉ பரிவ்ருதா பவி꞉. ஸௌ꞉ ஸர்வஸ்யை வாச ஈஶானா சாரு மாமிஹ வாத³யேத்.. வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா......

ஐம் ஓஷ்டா²பிதா⁴னா நகுலீ க்லீம் த³ந்தை꞉ பரிவ்ருதா பவி꞉.
ஸௌ꞉ ஸர்வஸ்யை வாச ஈஶானா சாரு மாமிஹ வாத³யேத்..
வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |