வாஸ்து தோஷத்தை நீக்கும் மந்திரம்

ஆஶாநாமாஶாபாலேப்⁴யஶ்சதுர்ப்⁴யோ அம்ருதேப்⁴ய꞉ . இத³ம் பூ⁴தஸ்யாத்⁴யக்ஷேப்⁴யோ விதே⁴ம ஹவிஷா வயம் ..1.. ய ஆஶாநாமாஶாபாலாஶ்சத்வார ஸ்த²ன தே³வா꞉ . தே நோ நிர்ருத்யா꞉ பாஶேப்⁴யோ முஞ்சதாம்ஹஸோஅம்ஹஸ꞉ ..2.. அஸ்ராமஸ்த்வா ஹவிஷா யஜாம்ய....

ஆஶாநாமாஶாபாலேப்⁴யஶ்சதுர்ப்⁴யோ அம்ருதேப்⁴ய꞉ .
இத³ம் பூ⁴தஸ்யாத்⁴யக்ஷேப்⁴யோ விதே⁴ம ஹவிஷா வயம் ..1..
ய ஆஶாநாமாஶாபாலாஶ்சத்வார ஸ்த²ன தே³வா꞉ .
தே நோ நிர்ருத்யா꞉ பாஶேப்⁴யோ முஞ்சதாம்ஹஸோஅம்ஹஸ꞉ ..2..
அஸ்ராமஸ்த்வா ஹவிஷா யஜாம்யஶ்லோணஸ்த்வா க்⁴ருதேன ஜுஹோமி .
ய ஆஶாநாமாஶாபாலஸ்துரீயோ தே³வ꞉ ஸ ந꞉ ஸுபூ⁴தமேஹ வக்ஷத்..3..
ஸ்வஸ்தி மாத்ர உத பித்ரே நோ அஸ்து ஸ்வஸ்தி கோ³ப்⁴யோ ஜக³தே புருஷேப்⁴ய꞉ .
விஶ்வம் ஸுபூ⁴தம் ஸுவித³த்ரம் நோ அஸ்து ஜ்யோகே³வ த்³ருஶேம ஸூர்யம் ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |