வாங்ம ஆஸன் ஸூக்தம்

வாங்ம ஆஸன் நஸோ꞉ ப்ராணஶ்சக்ஷுரக்ஷ்ணோ꞉ ஶ்ரோத்ரம்ʼ கர்ணயோ꞉ . அபலிதா꞉ கேஶா அஶோணா த³ந்தா ப³ஹு பா³ஹ்வோர்ப³லம் ..1.. ஊர்வோரோஜோ ஜங்க⁴யோர்ஜவ꞉ பாத³யோ꞉ . ப்ரதிஷ்டா² அரிஷ்டானி மே ஸர்வாத்மானிப்⁴ருʼஷ்ட꞉ ..2.. ....

வாங்ம ஆஸன் நஸோ꞉ ப்ராணஶ்சக்ஷுரக்ஷ்ணோ꞉ ஶ்ரோத்ரம்ʼ கர்ணயோ꞉ .
அபலிதா꞉ கேஶா அஶோணா த³ந்தா ப³ஹு பா³ஹ்வோர்ப³லம் ..1..
ஊர்வோரோஜோ ஜங்க⁴யோர்ஜவ꞉ பாத³யோ꞉ .
ப்ரதிஷ்டா² அரிஷ்டானி மே ஸர்வாத்மானிப்⁴ருʼஷ்ட꞉ ..2..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |