செல்வம் பெருக லக்ஷ்மி தேவி மந்திரம்

அமலகமலஸம்ஸ்தா² தத்³ரஜபுஞ்ஜவர்ணா கரகமலத்⁴ருதேஷ்டா(அ)பீ⁴தியுக்³மாம்பு³ஜா ச மணிமகுடவிசித்ரா(அ)லங்க்ருதா கல்பஜாதை- ர்ப⁴வது பு⁴வனமாதா ஸந்ததம் ஶ்ரீ꞉ ஶ்ரியை வ꞉ .....

அமலகமலஸம்ஸ்தா² தத்³ரஜபுஞ்ஜவர்ணா
கரகமலத்⁴ருதேஷ்டா(அ)பீ⁴தியுக்³மாம்பு³ஜா ச
மணிமகுடவிசித்ரா(அ)லங்க்ருதா கல்பஜாதை-
ர்ப⁴வது பு⁴வனமாதா ஸந்ததம் ஶ்ரீ꞉ ஶ்ரியை வ꞉ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |