சாந்தி சூக்தம்

ப்ருʼதி²வீ ஶாந்திரந்தரிக்ஷம்ʼ ஶாந்திர்த்³யௌ꞉ ஶாந்திர்தி³ஶ꞉ ஶாந்திரவாந்தரதி³ஶா꞉ ஶாந்திரக்³னி꞉ ஶாந்திர்வாயு꞉ ஶாந்திராதி³த்ய꞉ ஶாந்திஶ்சந்த்³ரமா꞉ ஶாந்திர்நக்ஷத்ராணி ஶாந்திராப꞉ ஶாந்திரோஷத⁴ய꞉ ஶாந்திர்வனஸ்பதய꞉ ஶாந்திர்....

ப்ருʼதி²வீ ஶாந்திரந்தரிக்ஷம்ʼ ஶாந்திர்த்³யௌ꞉ ஶாந்திர்தி³ஶ꞉ ஶாந்திரவாந்தரதி³ஶா꞉ ஶாந்திரக்³னி꞉ ஶாந்திர்வாயு꞉ ஶாந்திராதி³த்ய꞉ ஶாந்திஶ்சந்த்³ரமா꞉ ஶாந்திர்நக்ஷத்ராணி ஶாந்திராப꞉ ஶாந்திரோஷத⁴ய꞉ ஶாந்திர்வனஸ்பதய꞉ ஶாந்திர்கௌ³꞉ ஶாந்திரஜா ஶாந்திரஶ்வ꞉ ஶாந்தி꞉ புருஷ꞉ ஶாந்திர்ப்³ரஹ்ம ஶாந்திர்ப்³ராஹ்மண꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்திரேவ ஶாந்தி꞉ ஶாந்திர்மே அஸ்துஶாந்தி꞉.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |