மின்சார அதிர்ச்சியிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான மந்திரம்

நமஸ்தே அஸ்து வித்³யுதே நமஸ்தே ஸ்தனயித்னவே . நமஸ்தே அஸ்த்வஶ்மனே யேனா தூ³டா³ஶே அஸ்யஸி ..1.. நமஸ்தே ப்ரவதோ நபாத்³யதஸ்தப꞉ ஸமூஹஸி . ம்ருʼட³யா நஸ்தனூப்⁴யோ மயஸ்தோகேப்⁴யஸ்க்ருʼதி⁴ ..2.. ப்ரவதோ நபான் நம ஏவாஸ்து துப்⁴யம்ʼ நமஸ்தே ....

நமஸ்தே அஸ்து வித்³யுதே நமஸ்தே ஸ்தனயித்னவே .
நமஸ்தே அஸ்த்வஶ்மனே யேனா தூ³டா³ஶே அஸ்யஸி ..1..
நமஸ்தே ப்ரவதோ நபாத்³யதஸ்தப꞉ ஸமூஹஸி .
ம்ருʼட³யா நஸ்தனூப்⁴யோ மயஸ்தோகேப்⁴யஸ்க்ருʼதி⁴ ..2..
ப்ரவதோ நபான் நம ஏவாஸ்து துப்⁴யம்ʼ நமஸ்தே ஹேதயே தபுஷே ச க்ருʼண்ம꞉ .
வித்³ம தே தா⁴ம பரமம்ʼ கு³ஹா யத்ஸமுத்³ரே அந்தர்நிஹிதாஸி நாபி⁴꞉ ..3..
யாம்ʼ த்வா தே³வா அஸ்ருʼஜந்த விஶ்வ இஷும்ʼ க்ருʼண்வானா அஸனாய த்⁴ருʼஷ்ணும் .
ஸா நோ ம்ருʼட³ வித³தே² க்³ருʼணானா தஸ்யை தே நமோ அஸ்து தே³வி ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |