மிகுதியை அடைய லட்சுமி மந்திரம்

79.8K
7.0K

Comments

s83uy
நன்மைகள் நிறைந்த மந்திரம் -காயத்திரி சிவசுப்பிரமணியன்

மிகவும் தாக்கமுள்ள மற்றும் சக்திவாய்ந்த மந்திரம் -மணிவண்ணன்

பயனுள்ள உரைகளுடன் கூடிய இணையதளம் -அனுஷா

தயவுசெய்து என்னை மன்னித்து உதவுங்கள் 🚩🙏 -சரஸ்வதி வீரபத்திரன்

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

Read more comments

Knowledge Bank

வியாஸர் வேதத்தை நான்கு பாகமாக ஏன் பிரித்தார்?

1. எளிதாகப் படிப்பதற்காக. 2. யாகம் செய்யும் முறையின் அடிப்படையிலும் வேதத்தை அவ்வாறு நான்காகப் பிரித்தார். வேதவியாஸர் வேதத்தின் ஒரு சிறு பகுதியைத் தான் அவ்வாறு நான்காக யாகம் செய்வதற்காகப் பிரித்தார் என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். இதற்கு யஜ்ஞமாத்ரிக வேதம் என்று பெயர்.

சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிடித்த மந்திரம் எது?

சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிடித்த மந்திரம் - நமசிவாய. இது பஞ்சாக்ஷர மந்திரம் எனப்படும். இந்த மந்திரம் ஓம் உடன் ஓம் நமசிவாய என்ற வடிவத்திலும் உச்சரிக்கப்படுகிறது.

Quiz

சிதம்பரம் நடராஜர் ஒரு தீவை காத்தருள்வதாக நம்பப்படுகிறது. அது எந்த தீவு?

ௐ ஶ்ரீம் - ஆதி³லக்ஷ்ம்யை நம꞉ . அகாராயை நம꞉ . அவ்யயாயை நம꞉ . அச்யுதாயை நம꞉ . ஆனந்தா³யை நம꞉ . அர்சிதாயை நம꞉ . அனுக்³ரஹாயை நம꞉ . அம்ருʼதாயை நம꞉ . அனந்தாயை நம꞉ . இஷ்டப்ராப்த்யை நம꞉ . ஈஶ்வர்யை நம꞉ . கர்த்ர்யை நம꞉ . காந்தாயை நம꞉ . கலாயை நம꞉ . கல்ய....

ௐ ஶ்ரீம் - ஆதி³லக்ஷ்ம்யை நம꞉ . அகாராயை நம꞉ . அவ்யயாயை நம꞉ . அச்யுதாயை நம꞉ . ஆனந்தா³யை நம꞉ . அர்சிதாயை நம꞉ . அனுக்³ரஹாயை நம꞉ . அம்ருʼதாயை நம꞉ . அனந்தாயை நம꞉ . இஷ்டப்ராப்த்யை நம꞉ . ஈஶ்வர்யை நம꞉ . கர்த்ர்யை நம꞉ . காந்தாயை நம꞉ . கலாயை நம꞉ . கல்யாண்யை நம꞉ . கபர்தி³ன்யை நம꞉ . கமலாயை நம꞉ . காந்திவர்தி⁴ன்யை நம꞉ . குமார்யை நம꞉ . காமாக்ஷ்யை நம꞉ . கீர்திலக்ஷ்ம்யை நம꞉ . க³ந்தி⁴ன்யை நம꞉ .

க³ஜாரூடா⁴யை நம꞉ . க³ம்பீ⁴ரவத³னாயை நம꞉ . சக்ரஹாஸின்யை நம꞉ . சக்ராயை நம꞉ . ஜ்யோதிலக்ஷ்ம்யை நம꞉ . ஜயலக்ஷ்ம்யை நம꞉ . ஜ்யேஷ்டா²யை நம꞉ .

ஜக³ஜ்ஜனன்யை நம꞉ . ஜாக்³ருʼதாயை நம꞉ . த்ரிகு³ணாயை நம꞉ . த்ர்யைலோக்யபூஜிதாயை நம꞉ . நானாரூபிண்யை நம꞉ . நிகி²லாயை நம꞉ . நாராயண்யை நம꞉ . பத்³மாக்ஷ்யை நம꞉ . பரமாயை நம꞉ . ப்ராணாயை நம꞉ . ப்ரதா⁴னாயை நம꞉ . ப்ராணஶக்த்யை நம꞉ . ப்³ரஹ்மாண்யை நம꞉ . பா⁴க்³யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ . பூ⁴தே³வ்யை நம꞉ .

ப³ஹுரூபாயை நம꞉ . ப⁴த்³ரகால்யை நம꞉ . பீ⁴மாயை நம꞉ . பை⁴ரவ்யை நம꞉ . போ⁴க³லக்ஷ்ம்யை நம꞉ . பூ⁴லக்ஷ்ம்யை நம꞉ . மஹாஶ்ரியை நம꞉ . மாத⁴வ்யை நம꞉ .

மாத்ரே நம꞉ . மஹாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ . மஹாவீராயை நம꞉ . மஹாஶக்த்யை நம꞉ . மாலாஶ்ரியை நம꞉ . ராஜ்ஞ்யை நம꞉ . ரமாயை நம꞉ . ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ .

ரமணீயாயை நம꞉ . லக்ஷ்ம்யை நம꞉ . லாக்ஷிதாயை நம꞉ . லேகி²ன்யை நம꞉ . விஜயலக்ஷ்ம்யை நம꞉ . விஶ்வரூபிண்யை நம꞉ . விஶ்வாஶ்ரயாயை நம꞉ .

விஶாலாக்ஷ்யை நம꞉ . வ்யாபின்யை நம꞉ . வேதி³ன்யை நம꞉ . வாரித⁴யே நம꞉ . வ்யாக்⁴ர்யை நம꞉ . வாராஹ்யை நம꞉ . வைநாயக்யை நம꞉ . வராரோஹாயை நம꞉ .

வைஶாரத்³யை நம꞉ . ஶுபா⁴யை நம꞉ . ஶாகம்ப⁴ர்யை நம꞉ . ஶ்ரீகாந்தாயை நம꞉ . காலாயை நம꞉ . ஶரண்யை நம꞉ . ஶ்ருதயே நம꞉ . ஸ்வப்னது³ர்கா³யை நம꞉ .

ஸூர்யசந்த்³ராக்³னிநேத்ரத்ரயாயை நம꞉ . ஸிம்ஹகா³யை நம꞉ . ஸர்வதீ³பிகாயை நம꞉ . ஸ்தி²ராயை நம꞉ . ஸர்வஸம்பத்திரூபிண்யை நம꞉ . ஸ்வாமின்யை நம꞉ .

ஸிதாயை நம꞉ . ஸூக்ஷ்மாயை நம꞉ . ஸர்வஸம்பன்னாயை நம꞉ . ஹம்ʼஸின்யை நம꞉ . ஹர்ஷப்ரதா³யை நம꞉ . ஹம்ʼஸகா³யை நம꞉ . ஹரிஸூதாயை நம꞉ . ஹர்ஷப்ராதா⁴ன்யை நம꞉ . ஹரித்³ராஜ்ஞ்யை நம꞉ . ஸர்வஜ்ஞானாயை நம꞉ . ஸர்வஜனன்யை நம꞉ . முக²ப²லப்ரதா³யை நம꞉ . மஹாரூபாயை நம꞉ . ஶ்ரீகர்யை நம꞉ . ஶ்ரேயஸே நம꞉ .

ஶ்ரீசக்ரமத்⁴யகா³யை நம꞉ . ஶ்ரீகாரிண்யை நம꞉ . க்ஷமாயை நம꞉ .

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |