மேலும் மேலும் செல்வ வளம் பெற லட்சுமி தேவி மந்திரம்

பூ⁴யாத்³பூ⁴யோ த்³விபத்³மா(அ)ப⁴யவரத³கரா தப்தகார்தஸ்வராபா⁴ ஶுப்⁴ரா(அ)ப்⁴ராபே⁴ப⁴யுக்³மத்³வயகரத்⁴ருʼதகும்பா⁴த்³பி⁴ராஸிச்யமானா . ரத்னௌகா⁴ப³த்³த⁴மௌலிர்விமலதரது³கூலார்தவாலேபனாட்⁴யா பத்³மாக்ஷீ பத்³மநாபோ⁴ரஸி க்ருʼதவ....

பூ⁴யாத்³பூ⁴யோ த்³விபத்³மா(அ)ப⁴யவரத³கரா தப்தகார்தஸ்வராபா⁴
ஶுப்⁴ரா(அ)ப்⁴ராபே⁴ப⁴யுக்³மத்³வயகரத்⁴ருʼதகும்பா⁴த்³பி⁴ராஸிச்யமானா .
ரத்னௌகா⁴ப³த்³த⁴மௌலிர்விமலதரது³கூலார்தவாலேபனாட்⁴யா
பத்³மாக்ஷீ பத்³மநாபோ⁴ரஸி க்ருʼதவஸதி꞉ பத்³மகா³ ஶ்ரீ꞉ ஶ்ரியை நம꞉ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |