செல்வத்திற்கு லட்சுமி மந்திரம்

யா ஸா பத்³மாஸனஸ்தா² விபுலகடிதடீ பத்³மபத்ரா(ஆ)யதாக்ஷீ க³ம்பீ⁴ராவர்தநாபி⁴꞉ ஸ்தனப⁴ரனமிதா ஶுப்⁴ரவஸ்த்ரோத்தரீயா . லக்ஷ்மீர்தி³வ்யைர்க³ஜேந்த்³ரைர்மணிக³ணக²சிதை꞉ ஸ்னாபிதா ஹேமகும்பை⁴꞉ நித்யம்ʼ ஸா பத்³மஹஸ்தா மம வஸது க்³ர....

யா ஸா பத்³மாஸனஸ்தா² விபுலகடிதடீ பத்³மபத்ரா(ஆ)யதாக்ஷீ
க³ம்பீ⁴ராவர்தநாபி⁴꞉ ஸ்தனப⁴ரனமிதா ஶுப்⁴ரவஸ்த்ரோத்தரீயா .
லக்ஷ்மீர்தி³வ்யைர்க³ஜேந்த்³ரைர்மணிக³ணக²சிதை꞉ ஸ்னாபிதா ஹேமகும்பை⁴꞉
நித்யம்ʼ ஸா பத்³மஹஸ்தா மம வஸது க்³ருʼஹே ஸர்வமாங்க³ல்யயுக்தா ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |