மகாகணபதி மந்திரம்

ரிஷிகளில் முதலாவதாகத் தோன்றியவர் யார்?

சாக்ஷுஷ மன்வந்தர முடிவில் வருண பகவான் யாகம் நடத்தினார். இதன் காரணமாக ஏழு ரிஷிகள் பூமியில் பிறந்தனர். பிருகு முனிவர் முதலாவதாக ஹோம குண்டத்திலிருந்து தோன்றிய ரிஷி ஆவார்.

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் க³ணபதயே வர வரத³ ஸர்வஜனம் மே வஶமானய ஸ்வாஹா....

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் க³ணபதயே வர வரத³ ஸர்வஜனம் மே வஶமானய ஸ்வாஹா

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |