மன அமைதிக்கான மந்திரம்

ஶாந்தா த்³யௌ꞉ ஶாந்தா ப்ருதி²வீ ஶாந்தமித³முர்வந்தரிக்ஷம் . ஶாந்தா உத³ன்வதீராப꞉ ஶாந்தா ந꞉ ஸந்த்வோஷதீ⁴꞉ ..1.. ஶாந்தானி பூர்வரூபாணி ஶாந்தம் நோ அஸ்து க்ருதாக்ருதம் . ஶாந்தம் பூ⁴தம் ச ப⁴வ்யம் ச ஸர்வமேவ ஶமஸ்து ந꞉ ..2.. இயம் யா ....

ஶாந்தா த்³யௌ꞉ ஶாந்தா ப்ருதி²வீ ஶாந்தமித³முர்வந்தரிக்ஷம் .
ஶாந்தா உத³ன்வதீராப꞉ ஶாந்தா ந꞉ ஸந்த்வோஷதீ⁴꞉ ..1..
ஶாந்தானி பூர்வரூபாணி ஶாந்தம் நோ அஸ்து க்ருதாக்ருதம் .
ஶாந்தம் பூ⁴தம் ச ப⁴வ்யம் ச ஸர்வமேவ ஶமஸ்து ந꞉ ..2..
இயம் யா பரமேஷ்டி²னீ வாக்³தே³வீ ப்³ரஹ்மஸம்ஶிதா .
யயைவ ஸஸ்ருஜே கோ⁴ரம் தயைவ ஶாந்திரஸ்து ந꞉ ..3..
இத³ம் யத்பரமேஷ்டி²னம் மனோ வாம் ப்³ரஹ்மஸம்ஶிதம் .
யேனைவ ஸஸ்ருஜே கோ⁴ரம் தேனைவ ஶாந்திரஸ்து ந꞉ ..4..
இமானி யானி பஞ்சேந்த்³ரியானி மன꞉ஷஷ்டா²னி மே ஹ்ருதி³ ப்³ரஹ்மணா ஸம்ஶிதானி .
யைரேவ ஸஸ்ருஜே கோ⁴ரம் தைரேவ ஶாந்திரஸ்து ந꞉ ..5..
ஶம் நோ மித்ர꞉ ஶம் வருண꞉ ஶம் விஷ்ணு꞉ ஶம் ப்ரஜாபதி꞉ .
ஶம் ந இந்த்³ரோ ப்³ருஹஸ்பதி꞉ ஶம் நோ ப⁴வத்வர்யமா ..6..
ஶம் நோ மித்ர꞉ ஶம் வருண꞉ ஶம் விவஸ்வாம் ச²மந்தக꞉ .
உத்பாதா꞉ பார்தி²வாந்தரிக்ஷா꞉ ஶம் நோ தி³விசரா க்³ரஹா꞉ ..7..
ஶம் நோ பூ⁴மிர்வேப்யமானா ஶமுல்கா நிர்ஹதம் ச யத்.
ஶம் கா³வோ லோஹிதக்ஷீரா꞉ ஶம் பூ⁴மிரவ தீர்யதீ꞉ ..8..
நக்ஷத்ரமுல்காபி⁴ஹதம் ஶமஸ்து ந꞉ ஶம் நோ(அ)பி⁴சாரா꞉ ஶமு ஸந்து க்ருத்யா꞉ .
ஶம் நோ நிகா²தா வல்கா³꞉ ஶமுல்கா தே³ஶோபஸர்கா³꞉ ஶமு நோ ப⁴வந்து ..9..
ஶம் நோ க்³ரஹாஶ்சாந்த்³ரமஸா꞉ ஶமாதி³த்யஶ்ச ராஹுணா .
ஶம் நோ ம்ருத்யுர்தூ⁴மகேது꞉ ஶம் ருத்³ராஸ்திக்³மதேஜஸ꞉ ..10..
ஶம் ருத்³ரா꞉ ஶம் வஸவ꞉ ஶமாதி³த்யா꞉ ஶமக்³னய꞉ .
ஶம் நோ மஹர்ஷயோ தே³வா꞉ ஶம் தே³வா꞉ ஶம் ப்³ருஹஸ்பதி꞉ ..11..
ப்³ரஹ்ம ப்ரஜாபதிர்தா⁴தா லோகா வேதா³꞉ ஸப்தருஷயோ(அ)க்³னய꞉ .
தைர்மே க்ருதம் ஸ்வஸ்த்யயனமிந்த்³ரோ மே ஶர்ம யச்ச²து ப்³ரஹ்மா மே ஶர்ம யச்ச²து .
விஶ்வே மே தே³வா꞉ ஶர்ம யச்ச²ந்து ஸர்வே மே தே³வா꞉ ஶர்ம யச்ச²ந்து ..12..
யானி கானி சிச்சா²ந்தானி லோகே ஸப்தருஷயோ விது³꞉ .
ஸர்வாணி ஶம் ப⁴வந்து மே ஶம் மே அஸ்த்வப⁴யம் மே அஸ்து ..13..
ப்ருதி²வீ ஶாந்திரந்தரிக்ஷம் ஶாந்திர்த்³யௌ꞉ ஶாந்திராப꞉ ஶாந்திரோஷத⁴ய꞉ ஶாந்திர்வனஸ்பதய꞉ ஶாந்திர்விஶ்வே மே தே³வா꞉ ஶாந்தி꞉ ஸர்வே மே தே³வா꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்திபி⁴꞉ .
யதி³ஹ கோ⁴ரம் யதி³ஹ க்ரூரம் யதி³ஹ பாபம் தச்சா²ந்தம் தச்சி²வம் ஸர்வமேவ ஶமஸ்து ந꞉ ..14..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |