மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் மந்திரம்

த்³ராம்ʼ த்³ராவணபா³ணாய நம꞉ . த்³ரீம்ʼ க்ஷோப⁴ணபா³ணாய நம꞉ . க்லீம்ʼ வஶீகரணபா³ணாய நம꞉ . ப்³லூம்ʼ ஆகர்ஷணபா³ணாய நம꞉ . ஸம்ʼ ஸம்ʼமோஹனபா³ணாய நம꞉ .....

த்³ராம்ʼ த்³ராவணபா³ணாய நம꞉ . த்³ரீம்ʼ க்ஷோப⁴ணபா³ணாய நம꞉ . க்லீம்ʼ வஶீகரணபா³ணாய நம꞉ . ப்³லூம்ʼ ஆகர்ஷணபா³ணாய நம꞉ . ஸம்ʼ ஸம்ʼமோஹனபா³ணாய நம꞉ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |