போட்டியாளர்களை தோற்கடிப்பதற்கான அதர்வ வேத மந்திரம்

அமூ꞉ பாரே ப்ருதா³க்வஸ்த்ரிஷப்தா நிர்ஜராயவ꞉ . தாஸாம் ஜராயுபி⁴ர்வயமக்ஷ்யாவபி வ்யயாமஸ்யகா⁴யோ꞉ பரிபந்தி²ன꞉ ..1.. விஷூச்யேது க்ருந்ததீ பினாகமிவ பி³ப்⁴ரதீ . விஷ்வக்புனர்பு⁴வா மனோ(அ)ஸம்ருத்³தா⁴ அகா⁴யவ꞉ ..2.. ந ப³ஹவ꞉ ஸமஶகன் ....

அமூ꞉ பாரே ப்ருதா³க்வஸ்த்ரிஷப்தா நிர்ஜராயவ꞉ .
தாஸாம் ஜராயுபி⁴ர்வயமக்ஷ்யாவபி வ்யயாமஸ்யகா⁴யோ꞉ பரிபந்தி²ன꞉ ..1..
விஷூச்யேது க்ருந்ததீ பினாகமிவ பி³ப்⁴ரதீ .
விஷ்வக்புனர்பு⁴வா மனோ(அ)ஸம்ருத்³தா⁴ அகா⁴யவ꞉ ..2..
ந ப³ஹவ꞉ ஸமஶகன் நார்ப⁴கா அபி⁴ தா³த்⁴ருஷு꞉ .
வேணோரத்³கா³ இவாபி⁴தோ(அ)ஸம்ருத்³தா⁴ அகா⁴யவ꞉ ..3..
ப்ரேதம் பாதௌ³ ப்ர ஸ்பு²ரதம் வஹதம் ப்ருணதோ க்³ருஹான் .
இந்த்³ராண்யேது ப்ரத²மாஜீதாமுஷிதா புர꞉ ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |