போட்டியாளர்களையும் எதிரிகளையும் விரட்டும் அனுமன் மந்திரம்

தெய்வீக சக்தியால் எதிரிகளை விரட்ட இந்த மந்திரத்தை கேளுங்கள்.

Knowledge Bank

வேதத்தை இயற்றியது யார்?

வேதம் அபௌருஷேய என்று கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு கூறப்படும் காரணம், வேதத்திற்கு ஆசிரியர் இல்லை. வேதம் என்பது பல காலம் கடந்து முனிவர்களின் அறிவிலிருந்து மந்திரங்களாக வெளிப் பட்டதாகும்.

மகாபாரத கதைப்படி காந்தாரிக்கு நூறு மகன்கள் எப்படிக் கிடைத்தார்கள்?

காந்தாரி வியாச முனிவரிடம் நூறு வலிமைமிக்க மகன்களுக்காக வரம் கேட்டாள். வியாசரின் ஆசீர்வாதம் அவள் கர்ப்பத்திற்கு வழிவகுத்தது, ஆனால் அவள் நீண்ட கர்ப்பத்தை எதிர்கொண்டாள். குந்தியின் மகன் பிறந்ததும் காந்தாரி விரக்தியடைந்து அவள் வயிற்றில் அடித்தாள். அவள் வயிற்றிலிருந்து ஒரு சதைக்கட்டி வெளியே வந்தது. வியாசர் மீண்டும் வந்து, சில சடங்குகளைச் செய்து, ஒரு தனித்துவமான செயல்முறையின் மூலம், அந்த கட்டியை நூறு மகன்களாகவும் ஒரு மகளாகவும் மாற்றினார். இக்கதை, பொறுமை, விரக்தி மற்றும் தெய்வீகத் தலையீட்டின் சக்தி ஆகியவற்றின் கருப்பொருளை எடுத்துக்காட்டும் குறியீட்டில் நிறைந்துள்ளது. இது மனித செயல்களுக்கும் தெய்வீக சித்தத்திற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பைக் காட்டுகிறது

Quiz

தேவி கன்னியாகுமரியின் பெயர் பெற்ற கன்னியாதீர்த்தம் எங்கே இருக்கிறது?

ௐ ஐம்ʼ ஹ்ராம்ʼ ஹனுமதே ராமதூ³தாய கிலிகிலிபு³பு³காரேண விபீ⁴ஷணாய நமோ ஹனுமத்³தே³வாய....

ௐ ஐம்ʼ ஹ்ராம்ʼ ஹனுமதே ராமதூ³தாய கிலிகிலிபு³பு³காரேண விபீ⁴ஷணாய நமோ ஹனுமத்³தே³வாய

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |