பொய்கள் சொன்னதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டு மந்திரம்

அயம் தே³வாநாமஸுரோ வி ராஜதி வஶா ஹி ஸத்யா வருணஸ்ய ராஜ்ஞ꞉ . ததஸ்பரி ப்³ரஹ்மணா ஶாஶதா³ன உக்³ரஸ்ய மன்யோருதி³மம் நயாமி ..1.. நமஸ்தே ரஜன் வருணாஸ்து மன்யவே விஶ்வம் ஹ்யுக்³ர நிசிகேஷி த்³ருக்³த⁴ம் . ஸஹஸ்ரமன்யான் ப்ர ஸுவாமி ஸாகம் ஶத....

அயம் தே³வாநாமஸுரோ வி ராஜதி வஶா ஹி ஸத்யா வருணஸ்ய ராஜ்ஞ꞉ .
ததஸ்பரி ப்³ரஹ்மணா ஶாஶதா³ன உக்³ரஸ்ய மன்யோருதி³மம் நயாமி ..1..
நமஸ்தே ரஜன் வருணாஸ்து மன்யவே விஶ்வம் ஹ்யுக்³ர நிசிகேஷி த்³ருக்³த⁴ம் .
ஸஹஸ்ரமன்யான் ப்ர ஸுவாமி ஸாகம் ஶதம் ஜீவாதி ஶரத³ஸ்தவாயம் ..2..
யது³வக்தா²ந்ருதம் ஜிஹ்வயா வ்ருஜினம் ப³ஹு .
ராஜ்ஞஸ்த்வா ஸத்யத⁴ர்மணோ முஞ்சாமி வருணாத³ஹம் ..3..
முஞ்சாமி த்வா வைஶ்வானராத³ர்ணவான் மஹதஸ்பரி .
ஸஜாதான் உக்³ரேஹா வத³ ப்³ரஹ்ம சாப சிகீஹி ந꞉ ..4..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |