பெருமாள் அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஓம் விஷ்ணவே நம꞉, ஓம் ஜிஷ்ணவே நம꞉, ஓம் வஷட்காராய நம꞉, ஓம் தேவதேவாய நம꞉, ஓம் வ்ருஷாகபயே நம꞉, ஓம் தாமோதராய நம꞉, ஓம் தீனபந்தவே நம꞉, ஓம் ஆதிதேவாய நம꞉, ஓம் அதிதே꞉ ஸுதாய நம꞉, ஓம் புண்டரீகாய நம꞉,ஓம் பரானந்தாய நம꞉, ஓம் பரமாத்மனே நம꞉, ஓம் பராத்பராய நம꞉, ஓம் பரஶுதாரிணே நம꞉, ஓம் விஶ்வாத்மனே நம꞉,ஓம் க்ருஷ்ணாய நம꞉, ஓம் கலிமலாபஹாய நம꞉, ஓம் கௌஸ்துபோத்பாஸிதோரஸ்காய நம꞉, ஓம் நராய நம꞉, ஓம் நாராயணாய நம꞉,ஓம் ஹரயே நம꞉, ஓம் ஹராய நம꞉, ஓம் ஹரப்ரியாய நம꞉, ஓம் ஸ்வாமினே நம꞉, ஓம் வைகுண்டாய நம꞉,ஓம் விஶ்வதோமுகாய நம꞉, ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம꞉, ஓம் அப்ரமேயாத்மனே நம꞉, ஓம் வராஹாய நம꞉, ஓம் தரணீதராய நம꞉,ஓம் வாமனாய நம꞉, ஓம் வேதவக்த்ரே நம꞉, ஓம் வாஸுதேவாய நம꞉, ஓம் ஸனாதனாய நம꞉, ஓம் ராமாய நம꞉, ஓம் விராமாய நம꞉, ஓம் விரதாய நம꞉, ஓம் ராவணாரயே நம꞉, ஓம் ரமாபதயே நம꞉, ஓம் வேகுண்டவாஸினே நம꞉, ஓம் வஸுமதே நம꞉, ஓம் தனதாய நம꞉, ஓம் தரணீதராய நம꞉, ஓம் தர்மேஶாய நம꞉, ஓம் தரணீநாதாய நம꞉, ஓம் த்யேயாய நம꞉, ஓம் தர்மப்ருதாம் வராய நம꞉, ஓம் ஸஹஸ்ரஶீர்ஷே நம꞉, ஓம் புருஷாய நம꞉, ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉, ஓம் ஸஹஸ்ரபாதே நம꞉, ஓம் ஸர்வகாய நம꞉, ஓம் ஸர்வவிதே நம꞉, ஓம் ஸர்வஶரண்யாய நம꞉, ஓம் ஸாதுவல்லபாய நம꞉, ஓம் கௌஸல்யாநந்தனாய நம꞉, ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉, ஓம் ரக்ஷ꞉குலவிநாஶகாய நம꞉, ஓம் ஜகத்கர்த்ரே நம꞉, ஓம் ஜகத்பர்த்ரே நம꞉, ஓம் ஜகஜ்ஜேத்ரே நம꞉, ஓம் ஜனார்திக்னே நம꞉, ஓம் ஜானகீவல்லபாய நம꞉, ஓம் தேவாய நம꞉, ஓம் ஜயரூபாய நம꞉,
ஓம் ஜலேஶ்வராய நம꞉, ஓம் க்ஷீராப்திவாஸினே நம꞉, ஓம் க்ஷீராப்திதனயாவல்லபாய நம꞉, ஓம் ஶேஷஶாயினே நம꞉, ஓம் பன்னகாரிவாஹனாய நம꞉, ஓம் விஷ்டரஶ்ரவஸே நம꞉, ஓம் மாதவாய நம꞉, ஓம் மதுராநாதாய நம꞉, ஓம் மோஹதாய நம꞉, ஓம் மோஹநாஶனாய நம꞉, ஓம் தைத்யாரயே நம꞉, ஓம் புண்டரீகாக்ஷாய நம꞉, ஓம் அச்யுதாய நம꞉, ஓம் மதுஸூதனாய நம꞉, ஓம் ஸோமாய நம꞉,ஓம் ஸூர்யாக்னிநயனாய நம꞉, ஓம் ந்ருஸிம்ஹாய நம꞉, ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம꞉, ஓம் நித்யாய நம꞉, ஓம் நிராமயாய நம꞉,ஓம் ஶுத்தாய நம꞉, ஓம் நரதேவாய நம꞉, ஓம் ஜகத்ப்ரபவே நம꞉, ௐ ஹயக்ரீவாய நம꞉, ஓம் ஜிதரிபவே நம꞉, ஓம் உபேந்த்ராய நம꞉,ஓம் ருக்மிணீபதயே நம꞉, ஓம் ஸர்வதேவமயாய நம꞉, ஓம் ஶ்ரீஶாய நம꞉, ஓம் ஸர்வாதாராய நம꞉, ஓம் ஸனாதனாய நம꞉,ஓம் ஸௌம்யாய நம꞉, ஓம் ஸௌக்யப்ரதாய நம꞉, ஓம் ஸ்ரஷ்ட்ரே நம꞉, ஓம் விஶ்வக்ஸேனாய நம꞉, ஓம் ஜனார்தனாய நம꞉,ஓம் யஶோதாதனயாய நம꞉, ஓம் யோகினே நம꞉, ஓம் யோகஶாஸ்த்ரபராயணாய நம꞉, ஓம் ருத்ராத்மகாய நம꞉,ஓம் ருத்ரமூர்தயே நம꞉, ஓம் ராகவாய நம꞉, ஓம் மதுஸூதனாய நம꞉।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |