பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட விஷ்ணு மந்திரம்

ௐ நமோ ப⁴க³வதே விஷ்ணவே ஶ்ரீஸாலிக்³ராமநிவாஸினே ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ய ஸகலது³ரிதநிவாரிணே ஸாலிக்³ராமாய ஸ்வாஹா.....

ௐ நமோ ப⁴க³வதே விஷ்ணவே ஶ்ரீஸாலிக்³ராமநிவாஸினே ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ய ஸகலது³ரிதநிவாரிணே ஸாலிக்³ராமாய ஸ்வாஹா.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |