பாதுகாப்பிற்காக மற்றும் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் நரசிம்ம மந்திரம்

ௐ நமோ ப⁴க³வதே நரஸிம்ʼஹாய . நமஸ்தேஜஸ்தேஜஸே ஆவிராவிர்ப⁴வ கர்மாஶயான் ரந்த⁴ய ரந்த⁴ய தமோ க்³ரஸ க்³ரஸ ௐ ஸ்வாஹா . அப⁴யம்ʼ மமாத்மனி பூ⁴யிஷ்டா²꞉ ௐ க்ஷ்ரௌம் ......

ௐ நமோ ப⁴க³வதே நரஸிம்ʼஹாய . நமஸ்தேஜஸ்தேஜஸே ஆவிராவிர்ப⁴வ கர்மாஶயான் ரந்த⁴ய ரந்த⁴ய தமோ க்³ரஸ க்³ரஸ ௐ ஸ்வாஹா . அப⁴யம்ʼ மமாத்மனி பூ⁴யிஷ்டா²꞉ ௐ க்ஷ்ரௌம் ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |