ஏகத³ந்தாய வித்³மஹே வக்ரதுண்டா³ய தீ⁴மஹி தன்னோ த³ந்தீ ப்ரசோத³யாத்....

ஏகத³ந்தாய வித்³மஹே வக்ரதுண்டா³ய தீ⁴மஹி
தன்னோ த³ந்தீ ப்ரசோத³யாத்

Prayers

Tamil Titles

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2452446