பகலாமுகீ ஸூக்தம்

40.1K

Comments

8y6wq
சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

மிகவும் சக்திவாய்ந்தது 🙌 -வித்யா நாராயணன்

வேததாராவுடன் சேர்ந்து இருப்பது ஒரு ஆசீர்வாதமாக உள்ளது. என் வாழ்க்கை அதிக நேர்மறை மற்றும் திருப்தியாக உள்ளது. 🙏🏻 -Govindan

அழகான வலைத்தளம் 🌺 -அனந்தன்

பயனுள்ள தகவல்களை வழங்கும் வலைத்தளம் -ராமனுஜம்

Read more comments

பிரம்மவாதினி மற்றும் ரிஷிகா இருவரும் ஒன்றா?

பிரம்மவாதி என்பவர் வேதத்தின் முழு பொருளும் பற்றிப் பேசக் கூடியவர் ஆவார். பிரம்மவாதினி பெண் அறிஞர் ஆவார். இவர்கள் பிரம்மவாதியின் பெண்பால் ஆகும். ரிஷி என்பவர் மந்திரங்களை உபதேசிப்பவர் ஆவார். ரிஷிகா என்பவர் மந்திரங்களை உபதேசிக்கும் பெண்கள் ஆவார். அனைத்து ரிஷிகாகளும் பிரம்மவாதினி ஆவார்கள், ஆனால் பிரம்ம வாதினி அனைவரும் ரிஷிகா அல்ல.

முருகனின் சடாட்சர மந்திரம்

1. ௐ வசத்³பு⁴வே நம꞉ 2. ஶரவணப⁴வ

Quiz

நிதாய் என்றழைக்கப்படுபவர் யார்?

யாம் தே சக்ருராமே பாத்ரே யாம் சக்ருர்மிஶ்ரதான்யே . ஆமே மாம்ஸே க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..1.. யாம் தே சக்ரு꞉ க்ருகவாகாவஜே வா யாம் குரீரிணி . அவ்யாம் தே க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..2.. ....

யாம் தே சக்ருராமே பாத்ரே யாம் சக்ருர்மிஶ்ரதான்யே .
ஆமே மாம்ஸே க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..1..
யாம் தே சக்ரு꞉ க்ருகவாகாவஜே வா யாம் குரீரிணி .
அவ்யாம் தே க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..2..
யாம் தே சக்ருரேகஶபே பஶூநாமுபயாததி .
கர்தபே க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..3..
யாம் தே சக்ருரமூலாயாம் வலகம் வா நராச்யாம் .
க்ஷேத்ரே தே க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..4..
யாம் தே சக்ருர்கார்ஹபத்யே பூர்வாக்னாவுத துஶ்சித꞉ .
ஶாலாயாம் க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..5..
யாம் தே சக்ரு꞉ ஸபாயாம் யாம் சக்ருரதிதேவனே .
அக்ஷேஷு க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..6..
யாம் தே சக்ரு꞉ ஸேனாயாம் யாம் சக்ருரிஷ்வாயுதே .
துந்துபௌ க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..7..
யாம் தே க்ருத்யாம் கூபே(அ)வதது꞉ ஶ்மஶானே வா நிசக்னு꞉ .
ஸத்மனி க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..8..
யாம் தே சக்ரு꞉ புருஷாஸ்தே அக்னௌ ஸங்கஸுகே ச யாம் .
ம்ரோகம் நிர்தாஹம் க்ரவ்யாதம் புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..9..
அபதேனா ஜபாரைனாம் தாம் பதேத꞉ ப்ர ஹிண்மஸி .
அதீரோ மர்யாதீரேப்ய꞉ ஸம் ஜபாராசித்த்யா ..10..
யஶ்சகார ந ஶஶாக கர்தும் ஶஶ்ரே பாதமங்குரிம் .
சகார பத்ரமஸ்மப்யமபகோ பகவத்ப்ய꞉ ..11..
க்ருத்யாக்ருதம் வலகினம் மூலினம் ஶபதேய்யம் .
இந்த்ரஸ்தம் ஹந்து மஹதா வதேநாக்நிர்வித்யத்வஸ்தயா ..12..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |