நீண்ட மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கான மந்திரம்

ஆயுஷ்டே விஶ்வதோ த³த⁴த³யமக்³நிர்வரேண்ய꞉ . புனஸ்தே ப்ராண ஆயாதி பரா யக்ஷ்மம் ஸுவாமி தே .. ஆயுர்தா³ அக்³னே ஹவிஷோ ஜுஷாணோ க்⁴ருதப்ரதீகோ க்⁴ருதயோநிரேதி⁴ . க்⁴ருதம் பீத்வா மது⁴ சாரு க³வ்யம் பிதேவ புத்ரமபி⁴ ரக்ஷதாதி³மம் .. ....

ஆயுஷ்டே விஶ்வதோ த³த⁴த³யமக்³நிர்வரேண்ய꞉ .
புனஸ்தே ப்ராண ஆயாதி பரா யக்ஷ்மம் ஸுவாமி தே ..
ஆயுர்தா³ அக்³னே ஹவிஷோ ஜுஷாணோ க்⁴ருதப்ரதீகோ க்⁴ருதயோநிரேதி⁴ .
க்⁴ருதம் பீத்வா மது⁴ சாரு க³வ்யம் பிதேவ புத்ரமபி⁴ ரக்ஷதாதி³மம் ..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |