படிப்பில் வெற்றி பெற அதர்வ வேத மந்திரம்

யே த்ரிஷப்தா꞉ பரியந்தி விஶ்வா ரூபாணி பி³ப்⁴ரத꞉ . வாசஸ்பதிர்ப³லா தேஷாம் தன்வோ அத்³ய த³தா⁴து மே ..1.. புனரேஹி வசஸ்பதே தே³வேன மனஸா ஸஹ . வஸோஷ்பதே நி ரமய மய்யேவாஸ்து மயி ஶ்ருதம் ..2.. இஹைவாபி⁴ வி தனூபே⁴ ஆர்த்னீ இவ ஜ்யயா . வாசஸ....

யே த்ரிஷப்தா꞉ பரியந்தி விஶ்வா ரூபாணி பி³ப்⁴ரத꞉ .
வாசஸ்பதிர்ப³லா தேஷாம் தன்வோ அத்³ய த³தா⁴து மே ..1..
புனரேஹி வசஸ்பதே தே³வேன மனஸா ஸஹ .
வஸோஷ்பதே நி ரமய மய்யேவாஸ்து மயி ஶ்ருதம் ..2..
இஹைவாபி⁴ வி தனூபே⁴ ஆர்த்னீ இவ ஜ்யயா .
வாசஸ்பதிர்னி யச்ச²து மய்யேவாஸ்து மயி ஶ்ருதம் ..3..
உபஹூதோ வாசஸ்பதிருபாஸ்மான் வாசஸ்பதிர்ஹ்வயதாம் .
ஸம் ஶ்ருதேன க³மேமஹி மா ஶ்ருதேன வி ராதி⁴ஷி ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |