நாமத்ரய அஸ்த்ரம் - 108 முறை

40.8K
1.1K

Comments

dx2tv
Thanking you for spreading knowledge selflessly -Purushottam Ojha

Exceptional! 🎖️🌟👏 -User_se91t8

Awesome! 😎🌟 -Mohit Shimpi

Ram Ram -Aashish

Good Spiritual Service -Rajaram.D

Read more comments

முனிவர் வியாஸர் ஏன் வேதவியாஸர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்?

ஏனென்றால் அவர் வேதத்தின் முழு தொகுப்பினை நான்காக முறையே ரிக் வேதம், யஜுர் வேதம், சாம வேதம் மற்றும் அதர்வ வேதம் என்று நான்கு பாகமாகப் பிரித்தார்.

ஆஞ்சநேயர் என்ன நற்பண்புகளை அடையாளப்படுத்துகிறார்?

ஆஞ்சநேயர் பக்தி, விசுவாசம், தைரியம், வலிமை, பணிவு மற்றும் தன்னலமற்ற தன்மை ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறார். இவர் உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் நற்பண்புகளை உள்ளடக்கி, தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சியை வழிகாட்டுவார்.

Quiz

எந்த வேதம் இசை சார்ந்தது?

அச்யுதாய நம꞉ . அனந்தாய நம꞉ . கோ³விந்தா³ய நம꞉ .....

அச்யுதாய நம꞉ . அனந்தாய நம꞉ . கோ³விந்தா³ய நம꞉ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |