நல்ல வாழ்க்கைக்கு அதர்வ வேத மந்திரம்

ஶம் ந இந்த்³ராக்³னீ ப⁴வதாமவோபி⁴꞉ ஶம் ந இந்த்³ராவருணா ராதஹவ்யா . ஶமிந்த்³ராஸோமா ஸுவிதாய ஶம் யோ꞉ ஶம் ந இந்த்³ராபூஷணா வாஜஸாதௌ ..1.. ஶம் நோ ப⁴க³꞉ ஶமு ந꞉ ஶம்ஸோ அஸ்து ஶம் ந꞉ புரந்தி⁴꞉ ஶமு ஸந்து ராய꞉ . ஶம் ந꞉ ஸத்யஸ்ய ஸுயமஸ்ய ஶம்ஸ꞉ ....

ஶம் ந இந்த்³ராக்³னீ ப⁴வதாமவோபி⁴꞉ ஶம் ந இந்த்³ராவருணா ராதஹவ்யா .
ஶமிந்த்³ராஸோமா ஸுவிதாய ஶம் யோ꞉ ஶம் ந இந்த்³ராபூஷணா வாஜஸாதௌ ..1..
ஶம் நோ ப⁴க³꞉ ஶமு ந꞉ ஶம்ஸோ அஸ்து ஶம் ந꞉ புரந்தி⁴꞉ ஶமு ஸந்து ராய꞉ .
ஶம் ந꞉ ஸத்யஸ்ய ஸுயமஸ்ய ஶம்ஸ꞉ ஶம் நோ அர்யமா புருஜாதோ அஸ்து ..2..
ஶம் நோ தா⁴தா ஶமு த⁴ர்தா நோ அஸ்து ஶம் ந உரூசீ ப⁴வது ஸ்வதா⁴பி⁴꞉ .
ஶம் ரோத³ஸீ ப்³ருஹதீ ஶம் நோ அத்³ரி꞉ ஶம் நோ தே³வானாம் ஸுஹவானி ஸந்து ..3..
ஶம் நோ அக்³நிர்ஜ்யோதிரனீகோ அஸ்து ஶம் நோ மித்ராவருணாவஶ்வினா ஶம் .
ஶம் ந꞉ ஸுக்ருதாம் ஸுக்ருதானி ஸந்து ஶம் ந இஷிரோ அபி⁴ வாது வாத꞉ ..4..
ஶம் நோ த்³யாவாப்ருதி²வீ பூர்வஹூதௌ ஶமந்தரிக்ஷம் த்³ருஶயே நோ அஸ்து .
ஶம் ந ஓஷதீ⁴ர்வனினோ ப⁴வந்து ஶம் நோ ரஜஸஸ்பதிரஸ்து ஜிஷ்ணு꞉ ..5..
ஶம் ந இந்த்³ரோ வஸுபி⁴ர்தே³வோ அஸ்து ஶமாதி³த்யேபி⁴ர்வருண꞉ ஸுஶம்ஸ꞉ .
ஶம் நோ ருத்³ரோ ருத்³ரேபி⁴ர்ஜலாஷ꞉ ஶம் நஸ்த்வஷ்டா க்³நாபி⁴ரிஹ ஶ்ருணோது ..6..
ஶம் ந꞉ ஸோமோ ப⁴வது ப்³ரஹ்ம ஶம் ந꞉ ஶம் நோ க்³ராவாண꞉ ஶமு ஸந்து யஜ்ஞா꞉ .
ஶம் ந꞉ ஸ்வரூனாம் மிதயோ ப⁴வந்து ஶம் ந꞉ ப்ரஸ்வ꞉ ஶம் வஸ்து வேதி³꞉ ..7..
ஶம் ந꞉ ஸூர்ய உருசக்ஷா உதே³து ஶம் நோ ப⁴வந்து ப்ரதி³ஶஶ்சதஸ்ர꞉ .
ஶம் ந꞉ பர்வதா த்⁴ருவயோ ப⁴வந்து ஶம் ந꞉ ஸிந்த⁴வ꞉ ஶமு ஸந்த்வாப꞉ ..8..
ஶம் நோ அதி³திர்ப⁴வது வ்ரதேபி⁴꞉ ஶம் நோ ப⁴வந்து மருத꞉ ஸ்வர்கா꞉ .
ஶம் நோ விஷ்ணு꞉ ஶமு பூஷா நோ அஸ்து ஶம் நோ ப⁴வித்ரம் ஶம் வஸ்து வாயு꞉ ..9..
ஶம் நோ தே³வ꞉ ஸவிதா த்ராயமாண꞉ ஶம் நோ ப⁴வந்தூஷஸோ விபா⁴தீ꞉ .
ஶம் ந꞉ பர்ஜன்யோ ப⁴வது ப்ரஜாப்⁴ய꞉ ஶம் ந꞉ க்ஷேத்ரஸ்ய பதிரஸ்து ஶம்பு⁴꞉ ..10..
ஶம் ந꞉ ஸத்யஸ்ய பதயோ ப⁴வந்து ஶம் நோ அர்வந்த꞉ ஶமு ஸந்து கா³வ꞉ .
ஶம் ந ருப⁴வ꞉ ஸுக்ருத꞉ ஸுஹஸ்தா꞉ ஶம் நோ ப⁴வது பிதரோ ஹவேஷு ..1..
ஶம் நோ தே³வா விஶ்வதே³வா ப⁴வந்து ஶம் ஸரஸ்வதீ ஸஹ தீ⁴பி⁴ரஸ்து .
ஶமபி⁴ஷாச꞉ ஶமு ராதிஷாச꞉ ஶம் நோ தி³வ்யா꞉ பார்தி²வா꞉ ஶம் நோ அப்யா꞉ ..2..
ஶம் நோ அஜ ஏகபாத்³தே³வோ அஸ்து ஶமஹிர்பு³த்⁴ன்ய꞉ ஶம் ஸமுத்³ர꞉ .
ஶம் நோ அபாம் நபாத்பேருரஸ்து ஶம் ந꞉ ப்ருஷ்ணிர்ப⁴வது தே³வகோ³பா ..3..
ஆதி³த்யா ருத்³ரா வஸவோ ஜுஷந்தாமித³ம் ப்³ரஹ்ம க்ரியமாணம் நவீய꞉ .
ஶ்ருண்வந்து நோ தி³வ்யா꞉ பார்தி²வாஸோ கோ³ஜாதா உத யே யஜ்ஞியாஸ꞉ ..4..
யே தே³வானாம்ருத்விஜோ யஜ்ஞியாஸோ மனோர்யஜத்ரா அம்ருதா ருதஜ்ஞா꞉ .
தே நோ ராஸந்தாமுருகா³யமத்³ய யூயம் பாத ஸ்வஸ்திபி⁴꞉ ஸதா³ ந꞉ ..5..
தத³ஸ்து மித்ராவருணா தத³க்³னே ஶம் யோரஸ்மப்⁴யமித³மஸ்து ஶஸ்தம் .
அஶீமஹி கா³த⁴முத ப்ரதிஷ்டா²ம் நமோ தி³வே ப்³ருஹதே ஸாத³னாய ..6..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |