நல்ல பணியாளர்களைப் பெற - யஜுர்வேத மந்திரம்

பரி த்வா கி³ரேரமிஹம் பரி ப்⁴ராது꞉ பரிஷ்வஸு꞉. பரி ஸர்வேப்⁴யோ ஜ்ஞாதிப்⁴ய꞉ பரிஷீத꞉க்வேஷ்யஸி. ஶஶ்வத்பரிகுபிதேன ஸங்க்ராமேணாவிச்சி²தா³. உலேன பரிஷீதோஸி பரிஷீதோஸ்யுலேன. ஆவர்தன வர்தய நிநிவர்தன வர்தயேந்த்³ர நர்த³பு³த³.....

பரி த்வா கி³ரேரமிஹம் பரி ப்⁴ராது꞉ பரிஷ்வஸு꞉.
பரி ஸர்வேப்⁴யோ ஜ்ஞாதிப்⁴ய꞉ பரிஷீத꞉க்வேஷ்யஸி.
ஶஶ்வத்பரிகுபிதேன ஸங்க்ராமேணாவிச்சி²தா³.
உலேன பரிஷீதோஸி பரிஷீதோஸ்யுலேன.
ஆவர்தன வர்தய நிநிவர்தன வர்தயேந்த்³ர நர்த³பு³த³.
பூ⁴ம்யாஶ்சதஸ்ர꞉ ப்ரதி³ஶஸ்தாபி⁴ரா வர்தயா புன꞉.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |