ப்³ருஹஸ்பதிர்ன꞉ பரி பாது பஶ்சாது³தோத்தரஸ்மாத³த⁴ராத³கா⁴யோ꞉. இந்த்³ர꞉ புரஸ்தாது³த மத்⁴யதோ ந꞉ ஸகா² ஸகி²ப்⁴யோ வரிவ꞉ க்ருணோது......

ப்³ருஹஸ்பதிர்ன꞉ பரி பாது பஶ்சாது³தோத்தரஸ்மாத³த⁴ராத³கா⁴யோ꞉.
இந்த்³ர꞉ புரஸ்தாது³த மத்⁴யதோ ந꞉ ஸகா² ஸகி²ப்⁴யோ வரிவ꞉ க்ருணோது..

Prayers

Tamil Titles

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2452446