தீய சக்திகளிடமிருந்து காக்கும் அக்னி மந்திரம்

க்ருணுஷ்வ பாஜ꞉ ப்ரஸிதிம் ந ப்ருத்²வீம் யாஹி ராஜேவாமவாꣳ இபே⁴ன . த்ருஷ்வீமனு ப்ரஸிதிம் த்³ரூணானோ (அ)ஸ்தாஸி வித்⁴ய ரக்ஷஸஸ்தபிஷ்டை²꞉ .. தவ ப்⁴ரமாஸ ஆஶுயா பதந்த்யனு ஸ்ப்ருஶ த்⁴ருஷதா ஶோஶுசான꞉ . தபூꣳஷ்யக்³னே ஜுஹ்வா பதங்கா³ன....

க்ருணுஷ்வ பாஜ꞉ ப்ரஸிதிம் ந ப்ருத்²வீம் யாஹி ராஜேவாமவாꣳ இபே⁴ன .
த்ருஷ்வீமனு ப்ரஸிதிம் த்³ரூணானோ (அ)ஸ்தாஸி வித்⁴ய ரக்ஷஸஸ்தபிஷ்டை²꞉ ..
தவ ப்⁴ரமாஸ ஆஶுயா பதந்த்யனு ஸ்ப்ருஶ த்⁴ருஷதா ஶோஶுசான꞉ .
தபூꣳஷ்யக்³னே ஜுஹ்வா பதங்கா³னஸந்தி³தோ வி ஸ்ருஜ விஷ்வகு³ல்கா꞉ ..
ப்ரதி ஸ்பஶோ வி ஸ்ருஜ தூர்ணிதமோ ப⁴வா பாயுர்விஶோ அஸ்யா அத³ப்³த⁴꞉ .
யோ நோ தூ³ரே அக⁴ஶꣳஸோ யோ அந்த்யக்³னே மாகிஷ்ட வ்யதி²ராத³த⁴ர்ஷீத் ..
உத³க்³னே திஷ்ட² ப்ரத்யா தனுஷ்வ ந்யமித்ராꣳ ஓஷதாத்திக்³மஹேதே .
யோ நோ அராதிꣳ ஸமிதா⁴ன சக்ரே நீசா தம் த⁴க்ஷ்யதஸம் ந ஶுஷ்கம் ..
ஊர்த்⁴வோ ப⁴வ ப்ரதி வித்⁴யாத்⁴யஸ்மதா³விஷ்க்ருணுஷ்வ தை³வ்யான்யக்³னே .
அவ ஸ்தி²ரா தனுஹி யாதுஜூனாம் ஜாமிமஜாமிம்ப்ர ம்ருணீஹி ஶத்ரூன் ..
ஸ தே ஜானாதி ஸுமதிம் யவிஷ்ட² ய ஈவதே ப்³ரஹ்மணே கா³துமைரத் .
விஶ்வான்யஸ்மை ஸுதி³னானி ராயோ த்³யும்னான்யர்யோ வி து³ரோ அபி⁴ த்³யௌத் ..
ஸேத³க்³னே அஸ்து ஸுப⁴க³꞉ ஸுதா³னுர்யஸ்த்வா நித்யேன ஹவிஷா ய உக்தை²꞉ .
பிப்ரீஷதி ஸ்வ ஆயுஷி து³ரோணே விஶ்வேத³ஸ்மை ஸுதி³னா ஸாஸதி³ஷ்டி꞉ ..
அர்சாமி தே ஸுமதிம் கோ⁴ஷ்யர்வாக் ஸம் தே வாவாதா ஜரதாமியம் கீ³꞉ .
ஸ்வஶ்வாஸ்த்வா ஸுரதா² மர்ஜயேமாஸ்மே க்ஷத்ராணி தா⁴ரயேரனு த்³யூன் ..
இஹ த்வா பூ⁴ர்யா சரேது³ப த்மன் தோ³ஷாவஸ்தர்தீ³தி³வாꣳஸம் அனு த்³யூன் .
க்ரீட³ந்தஸ்த்வா ஸுமனஸ꞉ ஸபேமாபி⁴ த்³யும்னா தஸ்தி²வாꣳஸோ ஜனானாம் ..
யஸ்த்வா ஸ்வஶ்வ꞉ ஸுஹிரண்யோ அக்³ன உபயாதி வஸுமதா ரதே²ன .
தஸ்ய த்ராதா ப⁴வஸி தஸ்ய ஸகா² யஸ்த ஆதித்²யமனுஷக்³ஜுஜோஷத் ..
மஹோ ருஜாமி ப³ந்து⁴தா வசோபி⁴ஸ்தன்மா பிதுர்கோ³தமாத³ன்வியாய .
த்வம் நோ அஸ்ய வசஸஶ்சிகித்³தி⁴ ஹோதர்யவிஷ்ட² ஸுக்ரதோ த³மூனா꞉ ..
அஸ்வப்னஜஸ்தரணய꞉ ஸுஶேவா அதந்த்³ராஸோ (அ)வ்ருகா அஶ்ரமிஷ்டா²꞉ .
தே பாயவ꞉ ஸத்⁴ரியஞ்சோ நிஷத்³யா(அ)க்³னே தவ ந꞉ பாந்த்வமூர ..
யே பாயவோ மாமதேயம் தே அக்³னே பஶ்யந்தோ அந்த⁴ம் து³ரிதாத³ரக்ஷன் .
ரரக்ஷ தாந்த் ஸுக்ருதோ விஶ்வவேதா³ தி³ப்ஸந்த இத்³ரிபவோ நா ஹ தே³பு⁴꞉ ..
த்வயா வயꣳ ஸத⁴ன்யஸ்த்வோதாஸ்தவ ப்ரணீத்யஶ்யாம வாஜான் .
உபா⁴ ஶꣳஸா ஸூத³ய ஸத்யதாதே(அ)னுஷ்டு²யா க்ருணுஹ்யஹ்ரயாண ..
அயா தே அக்³னே ஸமிதா⁴ விதே⁴ம ப்ரதி ஸ்தோமꣳ ஶஸ்யமானம் க்³ருபா⁴ய .
த³ஹாஶஸோ ரக்ஷஸ꞉ பாஹ்யஸ்மான் த்³ருஹோ நிதோ³ மித்ரமஹோ அவத்³யாத் ..
ரக்ஷோஹணம் வாஜினமா ஜிக⁴ர்மி மித்ரம் ப்ரதிஷ்ட²முப யாமி ஶர்ம .
ஶிஶானோ அக்³னி꞉ க்ரதுபி⁴꞉ ஸமித்³த⁴꞉ ஸ நோ தி³வா ஸ ரிஷ꞉ பாது நக்தம் ..
வி ஜ்யோதிஷா ப்³ருஹதா பா⁴த்யக்³நிராவிர்விஶ்வானி க்ருணுதே மஹித்வா .
ப்ராதே³வீர்மாயா꞉ ஸஹதே து³ரேவா꞉ ஶிஶீதே ஶ்ருங்கே³ ரக்ஷஸே வினிக்ஷே ..
உத ஸ்வானாஸோ தி³வி ஷந்த்வக்³னேஸ்திக்³மாயுதா⁴ ரக்ஷஸே ஹந்தவா உ .
மதே³ சித³ஸ்ய ப்ர ருஜந்தி பா⁴மா ந வரந்தே பரிபா³தோ⁴ அதே³வீ꞉ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |