தீய சக்திகளிடமிருந்து காக்கும் அக்னி மந்திரம்

85.5K

Comments

w3pk8

வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் யார்?

முனிவர் பராசரர் மற்றும் சத்யவதி வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் ஆவார்.

முனிவர் வியாஸர் ஏன் வேதவியாஸர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்?

ஏனென்றால் அவர் வேதத்தின் முழு தொகுப்பினை நான்காக முறையே ரிக் வேதம், யஜுர் வேதம், சாம வேதம் மற்றும் அதர்வ வேதம் என்று நான்கு பாகமாகப் பிரித்தார்.

Quiz

ராதேச்யாம ராமாயணத்தில் ஸ்ரீராமரின் கதை அழகான தெளிவான ஹிந்தியில் எழுதப்பட்டுள்ளது. அதை எழுதியது யார்?

க்ருணுஷ்வ பாஜ꞉ ப்ரஸிதிம் ந ப்ருத்²வீம் யாஹி ராஜேவாமவாꣳ இபே⁴ன . த்ருஷ்வீமனு ப்ரஸிதிம் த்³ரூணானோ (அ)ஸ்தாஸி வித்⁴ய ரக்ஷஸஸ்தபிஷ்டை²꞉ .. தவ ப்⁴ரமாஸ ஆஶுயா பதந்த்யனு ஸ்ப்ருஶ த்⁴ருஷதா ஶோஶுசான꞉ . தபூꣳஷ்யக்³னே ஜுஹ்வா பதங்கா³ன....

க்ருணுஷ்வ பாஜ꞉ ப்ரஸிதிம் ந ப்ருத்²வீம் யாஹி ராஜேவாமவாꣳ இபே⁴ன .
த்ருஷ்வீமனு ப்ரஸிதிம் த்³ரூணானோ (அ)ஸ்தாஸி வித்⁴ய ரக்ஷஸஸ்தபிஷ்டை²꞉ ..
தவ ப்⁴ரமாஸ ஆஶுயா பதந்த்யனு ஸ்ப்ருஶ த்⁴ருஷதா ஶோஶுசான꞉ .
தபூꣳஷ்யக்³னே ஜுஹ்வா பதங்கா³னஸந்தி³தோ வி ஸ்ருஜ விஷ்வகு³ல்கா꞉ ..
ப்ரதி ஸ்பஶோ வி ஸ்ருஜ தூர்ணிதமோ ப⁴வா பாயுர்விஶோ அஸ்யா அத³ப்³த⁴꞉ .
யோ நோ தூ³ரே அக⁴ஶꣳஸோ யோ அந்த்யக்³னே மாகிஷ்ட வ்யதி²ராத³த⁴ர்ஷீத் ..
உத³க்³னே திஷ்ட² ப்ரத்யா தனுஷ்வ ந்யமித்ராꣳ ஓஷதாத்திக்³மஹேதே .
யோ நோ அராதிꣳ ஸமிதா⁴ன சக்ரே நீசா தம் த⁴க்ஷ்யதஸம் ந ஶுஷ்கம் ..
ஊர்த்⁴வோ ப⁴வ ப்ரதி வித்⁴யாத்⁴யஸ்மதா³விஷ்க்ருணுஷ்வ தை³வ்யான்யக்³னே .
அவ ஸ்தி²ரா தனுஹி யாதுஜூனாம் ஜாமிமஜாமிம்ப்ர ம்ருணீஹி ஶத்ரூன் ..
ஸ தே ஜானாதி ஸுமதிம் யவிஷ்ட² ய ஈவதே ப்³ரஹ்மணே கா³துமைரத் .
விஶ்வான்யஸ்மை ஸுதி³னானி ராயோ த்³யும்னான்யர்யோ வி து³ரோ அபி⁴ த்³யௌத் ..
ஸேத³க்³னே அஸ்து ஸுப⁴க³꞉ ஸுதா³னுர்யஸ்த்வா நித்யேன ஹவிஷா ய உக்தை²꞉ .
பிப்ரீஷதி ஸ்வ ஆயுஷி து³ரோணே விஶ்வேத³ஸ்மை ஸுதி³னா ஸாஸதி³ஷ்டி꞉ ..
அர்சாமி தே ஸுமதிம் கோ⁴ஷ்யர்வாக் ஸம் தே வாவாதா ஜரதாமியம் கீ³꞉ .
ஸ்வஶ்வாஸ்த்வா ஸுரதா² மர்ஜயேமாஸ்மே க்ஷத்ராணி தா⁴ரயேரனு த்³யூன் ..
இஹ த்வா பூ⁴ர்யா சரேது³ப த்மன் தோ³ஷாவஸ்தர்தீ³தி³வாꣳஸம் அனு த்³யூன் .
க்ரீட³ந்தஸ்த்வா ஸுமனஸ꞉ ஸபேமாபி⁴ த்³யும்னா தஸ்தி²வாꣳஸோ ஜனானாம் ..
யஸ்த்வா ஸ்வஶ்வ꞉ ஸுஹிரண்யோ அக்³ன உபயாதி வஸுமதா ரதே²ன .
தஸ்ய த்ராதா ப⁴வஸி தஸ்ய ஸகா² யஸ்த ஆதித்²யமனுஷக்³ஜுஜோஷத் ..
மஹோ ருஜாமி ப³ந்து⁴தா வசோபி⁴ஸ்தன்மா பிதுர்கோ³தமாத³ன்வியாய .
த்வம் நோ அஸ்ய வசஸஶ்சிகித்³தி⁴ ஹோதர்யவிஷ்ட² ஸுக்ரதோ த³மூனா꞉ ..
அஸ்வப்னஜஸ்தரணய꞉ ஸுஶேவா அதந்த்³ராஸோ (அ)வ்ருகா அஶ்ரமிஷ்டா²꞉ .
தே பாயவ꞉ ஸத்⁴ரியஞ்சோ நிஷத்³யா(அ)க்³னே தவ ந꞉ பாந்த்வமூர ..
யே பாயவோ மாமதேயம் தே அக்³னே பஶ்யந்தோ அந்த⁴ம் து³ரிதாத³ரக்ஷன் .
ரரக்ஷ தாந்த் ஸுக்ருதோ விஶ்வவேதா³ தி³ப்ஸந்த இத்³ரிபவோ நா ஹ தே³பு⁴꞉ ..
த்வயா வயꣳ ஸத⁴ன்யஸ்த்வோதாஸ்தவ ப்ரணீத்யஶ்யாம வாஜான் .
உபா⁴ ஶꣳஸா ஸூத³ய ஸத்யதாதே(அ)னுஷ்டு²யா க்ருணுஹ்யஹ்ரயாண ..
அயா தே அக்³னே ஸமிதா⁴ விதே⁴ம ப்ரதி ஸ்தோமꣳ ஶஸ்யமானம் க்³ருபா⁴ய .
த³ஹாஶஸோ ரக்ஷஸ꞉ பாஹ்யஸ்மான் த்³ருஹோ நிதோ³ மித்ரமஹோ அவத்³யாத் ..
ரக்ஷோஹணம் வாஜினமா ஜிக⁴ர்மி மித்ரம் ப்ரதிஷ்ட²முப யாமி ஶர்ம .
ஶிஶானோ அக்³னி꞉ க்ரதுபி⁴꞉ ஸமித்³த⁴꞉ ஸ நோ தி³வா ஸ ரிஷ꞉ பாது நக்தம் ..
வி ஜ்யோதிஷா ப்³ருஹதா பா⁴த்யக்³நிராவிர்விஶ்வானி க்ருணுதே மஹித்வா .
ப்ராதே³வீர்மாயா꞉ ஸஹதே து³ரேவா꞉ ஶிஶீதே ஶ்ருங்கே³ ரக்ஷஸே வினிக்ஷே ..
உத ஸ்வானாஸோ தி³வி ஷந்த்வக்³னேஸ்திக்³மாயுதா⁴ ரக்ஷஸே ஹந்தவா உ .
மதே³ சித³ஸ்ய ப்ர ருஜந்தி பா⁴மா ந வரந்தே பரிபா³தோ⁴ அதே³வீ꞉ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |