தீய சக்திகளிடமிருந்து காக்கும் ராம மந்திரம்

ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் க்ஷ்ரௌம் க²ராந்தகாய காலாக்³நிரூபாய ராமப⁴த்³ராய நிஶாசரகுலதா³வாக்³னயே ஹும்ˮ ப²ட் .....

ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் க்ஷ்ரௌம் க²ராந்தகாய காலாக்³நிரூபாய ராமப⁴த்³ராய நிஶாசரகுலதா³வாக்³னயே ஹும்ˮ ப²ட் .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |