திருமண வாழ்க்கை மற்றும் வாழ்க்கைத் துணையுடன் நல்ல உறவை மேம்படுத்த கிருஷ்ண மந்திரம்

93.4K

Comments

tav4z
குழந்தை படிப்பதற்க்கான மந்த்ரம் வேண்டும் -User_scs9yk
https://www.vedadhara.com/saraswati-mantra-for-studies Replied by Vedadhara

Read more comments

பிரம்மவாதினி மற்றும் ரிஷிகா இருவரும் ஒன்றா?

பிரம்மவாதி என்பவர் வேதத்தின் முழு பொருளும் பற்றிப் பேசக் கூடியவர் ஆவார். பிரம்மவாதினி பெண் அறிஞர் ஆவார். இவர்கள் பிரம்மவாதியின் பெண்பால் ஆகும். ரிஷி என்பவர் மந்திரங்களை உபதேசிப்பவர் ஆவார். ரிஷிகா என்பவர் மந்திரங்களை உபதேசிக்கும் பெண்கள் ஆவார். அனைத்து ரிஷிகாகளும் பிரம்மவாதினி ஆவார்கள், ஆனால் பிரம்ம வாதினி அனைவரும் ரிஷிகா அல்ல.

முனிவர் வியாஸர் ஏன் வேதவியாஸர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்?

ஏனென்றால் அவர் வேதத்தின் முழு தொகுப்பினை நான்காக முறையே ரிக் வேதம், யஜுர் வேதம், சாம வேதம் மற்றும் அதர்வ வேதம் என்று நான்கு பாகமாகப் பிரித்தார்.

Quiz

நவ திருப்பதிகளில் ராஹு மற்றும் கேது உடன் தொடர்புள்ளது எது?

ௐ கோ³பீஜனவல்லபா⁴ய ஸ்வாஹா....

ௐ கோ³பீஜனவல்லபா⁴ய ஸ்வாஹா

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |